Miedź - wyroby hutnicze z miedzi

Miedź jest metalem półszlachetnym, którego gęstość wynosi 8,96 g/cm3, a temperatura topnienia 1084,45 °C. Miedź jest metalem miękkim i kowalnym o bardzo wysokiej przewodności elektrycznej i cieplnej.
Miedź jest metalem niemagnetycznym wykazującym właściwości bakteriobójcze. W kontakcie z powietrzem pokrywa się warstwą tlenku, zaś wystawiona przez dłuższy czas na działanie wilgotnego powietrza wytwarza zieloną warstwę soli miedzi, zwaną patyną, która chroni metal przed korozją.
Dzięki swoim właściwościom jest bardzo często wykorzystywanym metalem nieżelaznym. Jako jeden z nielicznych surowców miedź może być wielokrotnie poddawana recyklingowi bez utraty swoich właściwości.
Miedź można przerabiać plastycznie na zimno i na gorąco. W przypadku przeróbki na zimno następuje utwardzenie metalu, które eliminuje się przez wyżarzenie rekrystalizujące - temperatura wyżarzania: 400-600 °C. Przeróbkę plastyczną miedzi na gorąco przeprowadza się w temperaturach od 650 do 800 °C.
Ze względu na bardzo dobre właściwości elektryczne i cieplne miedź ma szerokie zastosowanie w elektrotechnice, elektronice oraz telekomunikacji. Wykorzystywana jest do produkcji kabli elektrycznych, elementów rozdzielnic elektrycznych, radiatorów, elektromagnesów, wymienników ciepła, urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, przy instalacjach wodociągowych, chłodniczych i cieplnych, w kolektorach słonecznych, na elementy maszyn i urządzeń, w automatyce i przemysle motoryzacyjnym. Ze względu na wysoką odporność na warunki atmosferyczne, trwałość oraz walory estetyczne miedź jest wykorzystywana na pokrycia dachowe, elewacje, inne akcesoria dachowe oraz elementy wystroju wnętrz. Miedź praktycznie nie wymaga konserwacji w całym okresie eksploatacji.
Proponujemy Państwo dostawy szeregu wyrobów hutniczych z miedzi:
 • blachy miedziane zimno i gorącowalcowane,
 • taśmy i blachy miedziane zimnowalcowane w kręgach,
 • blachy i taśmy miedziane dla budownictwa - naturalne, oksydowane oraz patynowane,
 • płaskowniki miedziane - szyny miedziane,
 • pręty miedziane o przekroju okrągłym, kwadratowym, sześciokątnym,
 • rury miedziane o przekroju okrągłym, kwadratowym, prostokątnym i innych,
 • druty miedziane,
 • walcówkę miedzianą,
 • bednarkę miedzianą,
 • profile i kształtowniki miedziane specjalnego przeznaczenia,
 • formatki miedziane - cięte z blach i płyt.

metpartner Tomasz Pacia; ul. Strumykowa 40/25; 03-138 Warszawa; nip: 792-118-88-64
kom. 691 291 400; tel: 22 245 41 10; fax: 22 349 28 35; metale@emetal.eu